Normal_cassiere_werk_flexwerk_jongeren534

Medewerkers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzochten het perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt. Onlangs stelde Frank Kalshoven in een column in de Volkskrant dat bij de groep aan de onderkant vooral sprake is van een gebrek aan scholing en dat de oplossing daarom logischerwijs in het onderwijsbeleid moet worden gezocht. Medewerkers van het SCP onderzochten dit. Dat meldt SCP.

In het essay 'De laagopgeleiden van de toekomst’ gaan SCP-medewerkers Cok Vrooman, Edith Josten en Patricia van Echtelt in op de toekomstige positie van laagopgeleiden. De aanleiding was de column van Kalshoven, waarin hij de SCP/CPB-studie ‘De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025’ besprak. Kalshoven wijst naar scholing als oplossing voor de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden.

In het essay concluderen de SCP-onderzoekers op grond van een literatuurstudie naar mechanismen aan de aanbod- en vraagkant van de arbeidsmarkt dat laagopgeleiden niet alleen baanvaardigheden ontberen. Ook factoren als discriminatie op de arbeidsmarkt, problemen in de thuissituatie en een slechte gezondheid spelen een rol, evenals een tekort aan hulpbronnen (zoals financiële kwetsbaarheid, zwakke netwerken, onvoldoende besef van culturele codes). Scholingsbeleid is daarom nodig, maar niet voldoende om de toekomstige arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden zeker te stellen, aldus de SCP-medewerkers.

De essaybundel 'Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt' is op 12 juli aangeboden aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast het SCP werd hieraan bijgedragen door het Centraal Planbureau, het Ministerie van SZW, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, TNO en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids