Het maximaal te vergoeden uurtarief voor de kinderopvang 2022 is bekend

Het uurtarief van de kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar met zo’n 0,51% omhoog. Ook kan er dan toeslag aangevraagd worden voor twee keer zoveel bso-uren als in 2021, namelijk voor 140% van de gewerkte uren van de minstwerkende ouder. Dit meldt Boink. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt elk jaar de maximaal te vergoeden uurtarieven voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dat wil niet zeggen dat ouders maximaal dit uurtarief betalen; het staat opvangorganisaties vrij om een hoger uurtarief te hanteren. Het verschil tussen het maximaal te vergoeden uurtarief en het gehanteerde (hogere) tarief betalen ouders dan volledig zelf.


Maximaal te vergoeden uurtarief 2022

Uit het ontwerpbesluit blijkt dat de tarieven met ruim een half procent zullen stijgen. Voor dagopvang gaat het maximaal te vergoeden uurtarief van €8,46 in 2021 naar €8,50 in 2022. Bij de BSO stijgt het tarief van €7,27 naar €7,31 en bij de gastouderopvang van €6,49 naar €6,52.


Meer bso-uren in aanmerking voor vergoeding

Het aantal bso-uren dat in 2022 in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag gaat fors omhoog. Waar dit jaar nog 70% van de uren van de minstwerkende ouder in aanmerking komt, kan in 2022 het dubbele aangevraagd worden.

Bijvoorbeeld:

Ouder 1 werkt 30 uur, ouder 2 werkt 14 uur.

In 2021 komen dan (14:100x70) 9,8 opvanguren in aanmerking voor kinderopvangtoeslag;

In 2022 komen dan (14:100x140) 19,6 opvanguren in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.


Verzamelinkomen als graadmeter voor toeslag

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is voor elk gezin verschillend. De hoogte wordt bepaald aan de hand van het verzamelinkomen van de ouders; hoe hoger ingeschaald, hoe minder er procentueel vergoed wordt.
Ook maakt het uit hoeveel kinderen er naar de opvang gaan: Voor het eerste kind wordt minimaal 33,3% van het uurtarief vergoed, voor elk volgende kind minimaal 67.1%.


Totale kosten kinderopvang stijgen in 2022

Ondanks de verhoging van de kinderopvangtoeslag waarschuwt Boink voor hogere kosten in 2022. Volgens deze belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang grijpen kinderopvangorganisaties de verhoging van het maximale uurtarief vaak aan om hun tarieven verder te verhogen. Daarbovenop is de verwachting dat de kosten van de opvang harder zullen stijgen dan de toeslag, waardoor ouders onder de streep uiteindelijk meer moeten betalen.

Door: Nationale Onderwijsgids