Veel ouders vinden vier dagen gratis kinderopvang geen goed idee

Uit een peiling onder 46.653 ouders blijkt dat slechts een hele kleine meerderheid van de ouders in Nederland vindt dat de kinderopvang vier dagen per week gratis zou moeten zijn. Maar liefst 43 procent van de ouders geeft aan niets te zien in dit plan. Dit meldt Algemeen Dagblad op basis van een peiling door Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders.

Het doel van de peiling is om aan te tonen wat ouders belangrijk vinden voor hun kinderen, zodat deze informatie meegenomen kan worden door de politieke partijen aan de formatietafel.

Gratis kinderopvang

Gratis kinderopvang blijkt geen hoge prioriteit te hebben voor Nederlandse ouders. Slechts 52 procent ziet heil in het plan om de kinderopvang vier dagen per week gratis aan te bieden. Marjet Winsemius, directeur van Stichting Voor Werkende Ouders geeft aan verrast te zijn: “Wij waren ook verbaasd over deze uitkomst en hebben eens aan ouders gevraagd waarom ze hier tegen zijn. Dan hoor je toch dat veel ouders het idee van vier dagen gratis opvang als een verplichting zien. Ook vragen ze zich af ten koste van wat zo'n regeling zou gaan.” De stelling in de peiling gaf ook aan dat de inkomensafhankelijke bijdrage en kinderopvangtoeslag zouden komen te vervallen bij vier dagen gratis kinderopvang.

Twee dagen per week

Winsemius verwacht dat meer ouders het plan hadden zien zitten als het ging om minder gratis dagen per week. De gemiddelde ouder maakt namelijk ongeveer twee dagen per week gebruik van de kinderopvang, aldus Loes Ypma, voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. “We zouden graag zien dat alle kinderen tot twaalf jaar dus twee dagen naar de kinderopvang of bso kunnen”, zegt Ypma. “Het makkelijkste is om te zeggen: alle kinderen hebben recht op vijf dagen, maar dat is een enorm grote overgang. Dus wij willen mikken op een situatie dat alle kinderen dezelfde toegang hebben voor een beperktere periode. Dat zorgt voor minder ongelijkheid. Verder ontzie je ouders, zodat ze werken en zorgen beter kunnen combineren.”

Door: Nationale Onderwijsgids