Geen grote gevolgen uitval kinderopvang, wel veel kosten en teleurstelling

Grote gevolgen door uitval van personeel in de kinderopvang blijven tot nu toe uit, melden de brancheverenigingen naar aanleiding van een enquête. Sluitingen van kinderopvangorganisaties konden grotendeels worden voorkomen. Van de 800.000 kinderen die in Nederland naar de opvang gaat moesten naar schatting zo’n 10.000 kinderen op sommige dagen thuisblijven door te veel ziektemeldingen. Wel voelt de sector zich in de steek gelaten door de overheid. Dit meldt NOS.

Bij ongeveer 10 procent van de opvangorganisaties leidde uitval van personeel door ziekteverschijnselen er toe dat kinderen soms niet naar de opvang konden. Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) geven aan dat personeel op grote schaal commercieel laten testen flink heeft bijgedragen aan het goede verloop; hierdoor konden dreigende sluitingen veelal worden voorkomen.

Kinderopvangbranche is teleurgesteld in de overheid

Hoewel de gevolgen nu mee lijken te vallen is de sector teleurgesteld in het gebrek aan hulp vanuit de overheid. De voorrangsregeling bij GGD-coronatesten voor onderwijspersoneel geldt niet voor kinderopvangmedewerkers. Daarnaast blijf het vanuit de overheid stil op de vraag om duidelijkheid over welke noodoplossingen mogen worden toegepast. Opvangorganisaties proberen personeelsuitval op te vangen door bijvoorbeeld groepen samen te voegen, maar dit kan niet altijd vanwege de regels voor minimaal toezicht.

Tarieven zullen stijgen

De branche voelt zich in de steek gelaten door de overheid. “We hebben gevraagd om voorrang bij het testen, dat hebben we niet gekregen. We hebben gevraagd om een coulanceregeling met bruikbare handvatten voor ons en de inspectie hoe we om moeten gaan met de personeelstekorten. Dat hebben we niet gekregen”, aldus BK-voorzitter Emmeline Bijlsma. “De centrale inkoop van testen die de brancheorganisaties hebben gefaciliteerd, heeft de branche al honderdduizenden euro's gekost.” Hierdoor zullen de kinderopvangtarieven volgend jaar waarschijnlijk harder stijgen dan de toeslagtarieven, waardoor de kinderopvang weer duurder wordt voor ouders.

Door: Nationale Onderwijsgids