Normal_leidster__kinderopvang__kov__opvang__kinderen

De kinderopvang komt 2500 pedagogisch medewerkers tekort om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Dat blijkt uit onderzoek van Waarborgfonds Kinderopvang, BOinK en ABN AMRO, zo meldt ABN AMRO.

Kinderopvang komt handen tekort

Het aantal kinderen op de opvang blijft groeien en hierdoor stijgt ook de vraag naar nieuwe arbeidskrachten. Door nieuwe kwaliteitseisen vanuit de Wet IKK die vanaf 2019 van kracht worden, neemt de druk nog verder toe. Uit onderzoek van Waarborgfonds Kinderopvang, BOinK en ABN AMRO blijkt dat ruim 2.500 extra mensen nodig zijn. Ook blijkt dat de uurtarieven bij de dagopvang en buitenschoolse opvang nu al onder druk staan. Vooral in de grote steden ligt het uurtarief boven het maximaal te vergoeden bedrag voor de overheid.
 

Aantal moeilijk vervulbare vacatures met kwart gestegen

Maar liefst 8 op de 10 van de kinderopvanginstellingen verwachten meer arbeidskrachten in te moeten zetten. Zo is het aantal nieuwe vacatures in de kinderopvang gestegen naar 450 per maand: een verdubbeling ten opzichte van 2016. Tegelijkertijd is het aantal moeilijk vervulbare banen in de kinderopvang met een kwart toegenomen. Vooral in de Randstad is dit een probleem. Vanwege de nieuwe kwaliteitsnorm in de Wet IKK kunnen flexwerkers minder vaak ingezet worden tijdens piekuren.
 

Hogere tarieven kunnen leiden tot dalende vraag

ABN AMRO verwacht dat aanbieders hogere tarieven gaan vragen dan de maximumvergoeding die ouders ontvangen. Dit kan leiden tot een dalende vraag, vooral bij ouders met lagere of middeninkomens. Om meer capaciteit te creëren, kan gewerkt worden met dynamische tarieven tijdens daluren.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids