Kids Aktief Stint, foto: Loesoe90, Wikimedia Commons CC-BY-SA-4.0

Belangenvereniging BOinK is bang dat de tarieven voor kinderopvang omhoog zullen schieten als de Stint blijvend verboden wordt als vervoersmiddel. Vervoer wordt bij veel opvangorganisaties meegerekend in de uurprijs. Alternatieven voor de Stint, zoals busvervoer, zijn vaak veel duurder. Dit meldt NOS.

Sinds gisteren mogen Stints niet meer gebruikt worden op de openbare weg. Minister Van Nieuwenhuizen heeft het gebruik van de Stint uit voorzorg verboden. Uit eerste voorlopige resultaten van de Inspectie Leefomgeving en Transport naar de Stint blijkt namelijk dat de elektrische bakfietsen mogelijk niet veilig zijn.


Nu de Stints zijn verboden zien kinderopvangorganisaties zich veelal genoodzaakt busjes en auto’s de regelen. Brancheorganisatie Kinderopvang bevestigt dat de kosten hierdoor oplopen. Het is mogelijk dat een structurele kostenberekening wordt doorberekend aan de ouders, aldus een woordvoerder. Dit is zorgelijk, zegt voorzitter Gjalt Jellesma van BOinK, omdat de prijzen van buitenschoolse opvang nu “al pittig zijn”.

Jellesma niet dat de minister voorbarig heeft gehandeld, zoals Stint-fabrikant Edwin Renzen gisteren stelde in reactie op het verbod. Voor Jellesma staat veiligheid voorop. Wel hoopt hij dat het ministerie concreet uit de doeken zal doen of en zo ja wat er precies mis is met de Stint opdat de fabrikant het ontwerp kan aanpassen en de bakfiets weer de weg op kan.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids