Normal_blokken__spelen__kind__peuter__opvang__kov__gastouder

GGD GHOR Nederland heeft ruim twee jaar intensief samengewerkt met verschillende partijen om de kwaliteit van de gastouderopvang te beschermen en bevorderen. In deze periode zijn 77 gastouderbureaus bezocht. Op basis van geconstateerde overtredingen is, na inzet van handhaving door de gemeenten, de kwaliteit verbeterd. Ook zijn gastouderbureaus beter geïnformeerd, bijvoorbeeld over de eisen waaraan hun administratie moet voldoen. Dat meldt GGD GHOR Nederland.

De afgelopen jaren zijn er signalen gehoord dat de kwaliteit van de gastouderopvang onder druk staat. Naar aanleiding van deze signalen is er een gezamenlijke aanpak gestart om de kwaliteit van de gastouderopvang te beschermen en bevorderen en om misbruik te bestrijden.

De bundeling van kennis en krachten heeft tot resultaten geleid. Alle resultaten zijn opgenomen in het rapport 'Toezicht versterken door samenwerken'. Ook geeft het rapport een aantal bruikbare aanbevelingen op het gebied van handhaving, toezicht en het versterken van de samenwerking in de keten. De organisaties doen elf aanbevelingen. Zo moet er ingezet worden op preventie en voorlichting van houders, voordat een gastouderbureau start, moeten de toezichthouders voldoende kennis en expertise hebben om naar de kwaliteit en de administratie van een gastouderbureau te kijken en moet er meer afstemming tussen ggd'en en gemeenten komen bij de planning en uitvoering van toezicht en handhaving bij gastouderopvang.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids