Logo_not-logo-2015_met-lijn_grkopie

De komende editie van de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) schenkt voor het eerst specifieke aandacht aan het segment 'Het jonge Kind'. Tijdens NOT zijn er dagelijks diverse programma-onderdelen die zich richten op medewerkers in de kinderopvang. Ook is er ruime aandacht voor de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Op vrijdag 30 januari verzorgt het Landelijk Steunpunt Brede Scholen een interessant programma over dit thema, waarbij diverse vormen van samenwerking in brede scholen en Integrale Kindcentra voor het voetlicht worden gebracht. Dit meldt de Nationale Onderwijstentoonstelling 2015. 

Het programma dat het Landelijk Steunpunt Brede Scholen op 30 januari aan bezoekers van de NOT biedt bestaat uit een masterclass over brede scholen en IKC’s, waarin praktijkervaringen en toekomstvisies uitgewisseld worden. Vervolgens vertellen ambassadeurs van het steunpunt hoe samenwerking in hún praktijk van alledag uitpakt. Tijdens de lunch beantwoorden adviseurs van het steunpunt vragen van NOT-bezoekers. In een workshop over de doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 6 jaar ervaren de deelnemers hoe onderwijs en opvang elkaar kunnen versterken aan de hand van een praktisch plan van aanpak. Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen heeft hiertoe het instrument ‘Plan van aanpak doorgaande ontwikkelingslijn’ ontwikkeld, waarmee direct aan de slag kan worden gegaan in de eigen situatie. Het NOT-programma van het landelijk steunpunt richt zich op schoolbestuurders en -directeuren, leidinggevenden, coördinatoren en uitvoerend managers van kinderopvangorganisaties, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en  beleidsmedewerkers van gemeenten.

© Nationale Onderwijsgids