Week 15: Staat van het Onderwijs, lagere schooladviezen en uitgestelde selectie

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we terugblikken op wat er is gebeurd in onderwijsland. Wat waren deze week de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag?

Maandag: Petitie compensatie collegegeld massaal ondertekend

Actiegroep Compenseer Collegegeld NU! is een petitie gestart voor compensatie van collegegeld. De groep vindt dat studenten geld moeten terugkrijgen voor het lesgeld dat ze hebben betaald voor 2020/2021. De kwaliteit van het onderwijs is volgens hen sterk gedaald door de coronamaatregelen. Zo kreeg een student op een hogeschool nog maar twintig minuten per week les. Het aantal mensen dat een petitie heeft ondertekend is binnen een week verdrievoudigd, van 5000 handtekeningen naar ruim 15.000.
 

Dinsdag: Schooladvies in groep 8 vorig jaar lager door corona, vooral voor meisjes

Basisschoolleerlingen in groep 8 van het schooljaar 2019/2020 kregen te maken met een definitief schooladvies dat lager uitviel dan in voorgaande jaren. Door het vervallen van de eindtoets vanwege de coronacrisis kon het schooladvies niet naar boven bijgesteld worden. Vooral meisjes en leerlingen uit lagere sociaaleconomische klassen kregen te maken met een lager eindadvies, blijkt uit onderzoek van het CBS.
 

Woensdag: Staat van het Onderwijs: benut crisis om onderwijs structureel te verbeteren

Een te grote groep leerlingen beheerste al voor 2020 onvoldoende taalvaardigheid, rekenvaardigheid en ook maatschappelijke competenties. Om de ommekeer in te zetten, moet hier doelgericht op ingezet worden door de overheid en het onderwijsveld gezamenlijk. Dat betekent niet meer doen, maar juist focussen op wat het belangrijkst is, schrijft de Onderwijsinspectie in de Staat van het Onderwijs. Daarnaast roept de inspectie het onderwijsveld op om kennis te delen zodat niet iedere school of bestuur zelf het wiel aan het uitvinden is, om leraren en schoolleiders gericht bij te scholen, om aanpakken te kiezen die zich bewezen hebben en om samen te werken met de wetenschap.
 

Donderdag: Onderwijsraad: Nederland doet leerlingen tekort door te vroeg te selecteren

Het onderwijssysteem faalt op een belangrijk punt: leerlingen krijgen onvoldoende kans op onderwijs dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling. De Onderwijsraad adviseert daarom in het advies Later selecteren, beter differentiëren: stel het moment van selectie naar een schoolsoort van het voortgezet onderwijs uit tot na een brede brugperiode. En bied in het basis- en voortgezet onderwijs flexibel onderwijs op maat, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Daarvoor is een ingreep in de structuur van het voortgezet onderwijs noodzakelijk.
 

Vrijdag: Slob: VOG voor het onderwijs moet aangescherpt worden

Onderwijsminister Arie Slob wil de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het onderwijs aanscherpen, om zo de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag door onderwijspersoneel te verkleinen. Het aantal meldingen van seksueel ongepast gedrag door leraren neemt namelijk toe, bleek uit onderzoek door de Onderwijsinspectie. Er vinden steeds meer incidenten plaats waarbij onderwijspersoneel zich schuldig maakt aan ontucht met leerlingen. Op het speciaal onderwijs is de grootste toename waar te nemen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids