Logo_logo_vereniging_hogescholen_hbo

De Vereniging Hogescholen heeft in een position paper de ontwikkelingen van het deeltijdonderwijs in het hbo beschreven. Hieruit blijkt dat flexibilisering belangrijk is voor verdere groei hierin. Ook kan het onderwijsaanbod nog beter aangesloten worden op de maatschappelijke behoefte van de student en de professional. De position paper is naar de Tweede Kamer gestuurd ter voorbereiding op het Algemeen Overleg van vandaag over een Leven Lang Leren. Dit meldt de Vereniging Hogescholen.

De vraag van werkgevers en professionals is de laatste jaren sterk veranderd. Daarom bieden hogescholen naast het reguliere onderwijs steeds meer flexibele deeltijdopleidingen aan. Tot enkele jaren geleden liep de deelname aan de deeltijdopleidingen van de hogescholen gestaag terug. Na enkele succesvolle pilot met flexibilisering is nu een kentering te zien: de instroom van het deeltijdonderwijs is dit studiejaar is gestegen met 8,5 procent naar in totaal 10.445 studenten. Deeltijdopleidingen in het onderwijs waren daarbij het meest populair. 10,4 procent van het totaal aantal hbo-studenten studeerde daarmee in deeltijd.
 
De Vereniging Hogescholen vindt dat het onderwijs dat hogescholen aanbieden nog beter kan en
moet aansluiten op de behoeften van onze (volwassen) studenten, de professionals. De regels in het hbo zijn nog te veel gericht op het reguliere onderwijs. Er moet meer ruimte worden gecreëerd voor variëteit in onderwijsprogrammering, deelname en certificering. Hierover willen de hogescholenin gesprek met het ministerie van onderwijs, werkgevers en private aanbieders van hbo-opleidingen. 
 
De position paper over het deeltijdonderwijs in het hbo is hier te lezen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids