Normal_docent__leraar__leerkracht

Het assessmentcentrum van de pabo van Hogeschool Inholland ontvangt op 18 juni het Kwaliteitskeurmerk Assessmentcentra. Het assessmentcentrum voldoet aan alle vijf de standaarden die zijn gesteld in het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteitskader assessmentcentra. Het auditpanel heeft Hogeschool Inholland gecomplimenteerd met het feit dat deze een goede basisinfrastructuur heeft neergezet voor het organiseren van de assessments. Dit meldt Hogeschool Inholland. 

“Uit de stukken en de gesprekken is een kritische houding ten opzichte van het eigen handelen en de ingezette instrumenten zichtbaar,” aldus het panel. “De hogeschool heeft een kwaliteitscultuur waarin ze werken met enkel gecertificeerde assessoren. De zij-instroomkandidaten geven aan dat ze zich gezien en gewaardeerd voelen en weten na het assessment wat ze te ontwikkelen hebben.”
 
“Dankzij onze ervaringen met flexibel deeltijdonderwijs zijn wij in korte tijd in staat geweest een assessmentcentrum op te zetten. Door de goede infrastructuur en gecertificeerde assessoren kunnen wij veel zij-instromers laten starten in het basisonderwijs”, vertelt Emilie Holthuis, algemeen coördinator zij-instroom.
 

Bijdrage oplossen lerarentekort

Het assessmentcentrum heeft sinds september 2018 meer dan 200 assessments voor de zij-instroom afgenomen. Hogeschool Inholland verwacht na de derde assessmentronde weer met een grote lichting zij-instromers te kunnen starten in september 2019. Hiermee levert de hogeschool een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het lerarentekort in het basisonderwijs. Het assessment is bedoeld om te toetsen of een potentiële zij-instromer geschikt is om direct voor de klas te staan en tegelijkertijd de lesbevoegdheid te halen.
 
De ontwikkeling van het assessmentcentrum staat na de toekenning van het keurmerk niet stil. Emilie Holthuis: “We steken veel tijd in het opleiden van onze assessoren en nemen daarin nu ook assessoren uit het werkveld mee. We werken inmiddels met een poel van veertig landelijk gecertificeerde assessoren en deze breidt zich nog steeds uit.” 
 
In de toekomst wil de hogeschool het assessmentcentrum laten uitgroeien tot een innoverend expertisecentrum op het gebied van ontwerpen en uitvoeren van assessments binnen alle opleidingsvarianten. De hogeschool zal iedere drie jaar het assessmentcentrum opnieuw laten keuren door Hobéon om zo de kwaliteit te borgen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids