Michiel Tjepkema benoemd tot hoogleraar Overheidsaansprakelijkheid

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Michiel Tjepkema benoemd tot hoogleraar Overheidsaansprakelijkheid en mijnbouwschade bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming is ingegaan per 1 maart 2023. Dat meldt de Open Universiteit. 

Het doel van de leerstoel is de ontwikkeling van hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek en postinitieel onderwijs over overheidsaansprakelijkheid en de afwikkeling van mijnbouwschade.

Limburgse mijnbouwschade 

De problematiek staat momenteel sterk in de belangstelling van de politiek: onlangs maakte het kabinet bekend in de loop van 2023 met een definitieve schaderegeling voor Limburgse mijnbouwschade te willen komen. Als leerstoelhouder zal Michiel Tjepkema zich richten op verschillende bestuursrechtelijke en civielrechtelijke vragen rond de schadeafwikkeling.

Juridische invalshoek 

Zijn onderzoek zal zich niet alleen richten op vragen naar juridische aspecten als causaliteit en bewijs, maar ook op de doelmatige en efficiënte vormgeving van het proces van schadevergoeding. Ook wil hij onderzoeken hoe bestuursorganen zich op een dienstbare wijze kunnen opstellen en zo de problemen van burgers niet enkel vanuit een strikt juridische invalshoek kunnen benaderen. Daarbij zullen ook lessen kunnen worden getrokken uit wat er goed en minder goed is gegaan rond de afwikkeling van mijnbouwschade in Groningen.

Grondwaterniveau 

De Oostelijke en Westelijke Mijnstreken in Limburg kampen, evenals Groningen, met de afwikkeling van schade die ontstaan is door delfstoffenwinning. Door de opwaartse druk van stijgend mijnwater stijgt de bodem, wat kan leiden tot scheurvorming in woningen en de aantasting van fundamenten van huizen. De aanstaande sluiting van de bruinkolenmijnen in Noordrijn-Westfalen, vlak over de grens in Duitsland, heeft naar verwachting ook gevolgen voor het grondwaterniveau in Zuid-Limburg.

Tjepkema gaat ook bijdragen aan de ontwikkeling van een regionaal kennis- en expertisecentrum over mijnbouwschade, waarbij burgers en overheden met hun vragen terechtkunnen. In samenwerking met de leerstoelhouder Goederenrecht en duurzaamheid in de vakgroep privaatrecht van de Open Universiteit, waarin de nieuwe leerstoel is ingebed, zal tevens onderzoek worden gedaan naar de verduurzaming van mijnbouw, onder meer door het gebruik van mijnwater ter verwarming van woningen, kantoren en bedrijven. Met de leerstoel Overheidsaansprakelijkheid en mijnbouwschade wil de Open Universiteit zo een wetenschappelijke basis leggen voor onderzoek naar vraagstukken van overheidsaansprakelijkheid in het algemeen en de mijnbouwproblematiek van de regio Zuid-Limburg in het bijzonder.

Door: Nationale Onderwijsgids