Lerarentekort blijft groot, ook als het economisch slechter gaat

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat de personeelstekorten in het onderwijs groot blijven, ook als de economie minder goed gaat draaien. Dat meldt VOS/ABB. 

Van Gennip wijst erop dat het aantal vacatures per 100 werklozen in het derde kwartaal van 2022 is afgenomen van 143 naar 121. Er blijft sprake van krapte op de arbeidsmarkt en de samenleving ervaart hier de gevolgen van. 

Conjuncturele krapte 

Volgens Van Gennip zal met het verminderen van de conjuncturele krapte het moeilijk blijven om, met name in de sectoren waar de krapte een structureel karakter heeft, om voldoende mensen te vinden. Eén van die sectoren is het onderwijs.

Aanvullende maatregelen 

In de brief staat ook dat het kabinet aanvullende maatregelen onderzoekt om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Deze maatregelen worden getoetst op effectiviteit, uitvoerbaarheid en doelmatigheid:

  • Werk meer lonend maken, bijvoorbeeld door de arbeidskorting te verhogen
  • Vergroten van het arbeidsaanbod, bijvoorbeeld door een voltijds- of meerurenbonus
  • Financiële overstap bij naar kraptesectoren, zoals het onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk