Wordt het lerarenregister afgeschaft? ‘Behoud het professioneel statuut’

De Tweede Kamer zal volgende week debatteren over het al dan niet afschaffen van het lerarenregister. Zeven onderwijsorganisaties laten de Kamer via een brief weten dat zij vinden dat het professioneel statuut, waarin de professionele ruimte van de leraar wordt vastgelegd, niet moet worden geschrapt. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Lerarenregister

Het lerarenregister werd een aantal jaren geleden geïntroduceerd door de inmiddels opgeheven Onderwijscoöperatie. Het register zou leraren meer ruimte en verantwoordelijkheid geven om hun beroep sterker te maken. Alle leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zouden er in opgenomen worden met hun diploma’s en bijscholingen. Vanaf het begin bleek er echter te weinig draagvlak te zijn onder de leraren zelf. De verwachting is daarom dat het lerarenregister afgeschaft gaat worden.
 
Zeven organisaties, waaronder de AOb, CNV Onderwijs, het Lerarencollectief en Leraren in Actie, zijn echter bang dat daarmee ook de bepalingen over het professioneel statuut worden geschrapt. Daar zijn zij tegen, schrijven zij voorafgaand aan het debat aan de Tweede Kamer. 
 

Professioneel statuut

Elke school moet volgens de wet een professioneel statuut hebben. Hierin staan afspraken over het respecteren van de professionele ruimte van de leraar. Het regelt de zeggenschap van leraren over de inhoud en gebruikte middelen van de lesstof, over hoe de lesstof wordt aangeboden en over bijvoorbeeld de pedagogisch-didactische aanpak. Als dit professioneel statuut zou worden afgeschaft, dan zou de leraar afhankelijk zijn van andere partijen om zijn beroep goed uit te voeren, aldus de AOb.
 
De onderwijsorganisaties roepen daarom de Tweede Kamer op om de bepalingen die het professioneel statuut aangaan te handhaven.
 
Door: Nationale Onderwijsgids