Nederlands Jeugdinstituut: ‘houd essentiële functies van scholen overeind’

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) pleit ervoor om in ieder geval de essentiële functies van scholen overeind te houden, ook nu het aantal coronabesmettingen minder snel daalt dan gehoopt. Verder wil het NJi dat er rust en duidelijkheid komt voor scholen en hun docenten en leerlingen en dat er gekeken moet worden naar hoe de coronamaatregelen beter nageleefd kunnen worden op scholen. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

Het NJi vreest voor de stagnatie van de ontwikkeling van kinderen als scholen hun essentiële functies op het gebied van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming niet meer kunnen vervullen. Daarom wil het instituut dat het uitvoeren van die drie functies voortgezet kan worden, ook als het onderwijs weer (deels) online gegeven zou moeten worden. Omdat er nu bekend is welke gevolgen het sluiten van de scholen kan hebben voor de mentale en fysieke gezondheid alsook de veiligheid en kansenongelijkheid van leerlingen, vindt het NJi het overeind houden van die drie functies erg belangrijk. “Dat kan zo nodig per school en per leerling in aangepast vorm”, schrijft het NJi op de website.

Laat jongeren meedenken

Hoewel de rol van kinderen in de verspreiding van het coronavirus beperkt lijkt te zijn, stijgt de besmettingsgraad onder jongeren van dertien tot achttien jaar de laatste week wel. Het NJi is van mening dat het noodzakelijk is om jongeren te laten meedenken over mogelijke maatregelen tegen het virus, aangezien zij zelf een belangrijke rol spelen in de verspreiding. Daarom raadt het instituut aan om gezamenlijk op zoek te gaan naar manieren waarop jongeren de maatregelen beter kunnen naleven. Op deze manier leren ze ook medeverantwoordelijkheid te dragen voor hun toekomstperspectief, aldus het NJi.

Verder pleit het NJi voor meer rust en duidelijkheid door middel van heldere landelijke maatregelen zoals het verlengen van vakanties, duidelijke handhaving, en een helder test- en quarantainebeleid.

Door: Nationale Onderwijsgids