Reacties op schrappen centrale examens voor bijna 200.000 scholieren

Omdat de centrale eindexamens dit jaar niet doorgaan, hoeven zo'n 199.000 leerlingen niet op te komen draven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) staat achter het besluit en wijst erop dat de minister daarmee voor rust en duidelijkheid voor de scholieren zorgt. Ook de Algemene Onderwijsbond vindt het besluit een verstandige keuze.

Dit schooljaar zouden ongeveer 102.000 vmbo-leerlingen, 57.000 havisten en 41.000 vwo'ers examen doen. Het CBS heeft het aantal leerlingen in de hoogste klassen van het vmbo, de havo en het vwo begin oktober geteld. Het aantal leerlingen dat maanden later daadwerkelijk zou beginnen aan het examen, kan hier enigszins van afwijken.

Omdat examenkandidaten nu ook zonder afronding van het centrale examen kunnen beginnen aan hun vervolgopleiding, zal de stroom eerstejaarsstudenten op mbo- en hbo-instellingen en universiteiten niet opdrogen. Een ruime meerderheid van de eerstejaars op mbo-opleidingen zat het jaar daarvoor nog op de middelbare school. In het hoger onderwijs zijn examenleerlingen goed voor ruim de helft van de eerstejaars.

LAKS

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) staat achter het besluit van minister Arie Slob (Onderwijs) om de centrale eindexamens voor leerlingen in het voortgezet onderwijs dit jaar niet te laten doorgaan vanwege de coronacrisis. LAKS wijst erop dat de minister daarmee voor rust en duidelijkheid voor de scholieren zorgt.
 
"Onder deze omstandigheden zou de voorbereiding te zeer verstoord worden en zouden er te veel ongelijke situaties tussen scholieren en tussen scholen ontstaan", aldus Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS. Volgens Lossie was uit een enquête van LAKS onder 25.000 eindexamenleerlingen naar voren gekomen dat een meerderheid van de scholieren zich zorgen maakte over de eindexamens vanwege de hectiek rond de coronacrisis.
 

AOb

Onderwijsbond AOb vindt dat minister Arie Slob (Onderwijs) verstandig heeft gehandeld door de centraal schriftelijke eindexamens voor vmbo, havo en vwo in mei te schrappen vanwege het coronavirus. "Onder deze omstandigheden een eindexamen voorbereiden, is niet niks. Dit besluit van de minister was onvermijdelijk", zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk.
 
De AOb-voorzitter had eerder samen met de andere bonden en werkgeversraden overleg met de minister over de eindexamens. "Wij hebben daar de zorgen gedeeld die leven bij onze leden", zegt Stolk. "Je moet dan denken aan bijvoorbeeld de gezondheidsrisico’s voor de leerlingen en het onderwijspersoneel."
 
De AOb stelt dat de minister door de eindexamens te schrappen, de scholen meer tijd geeft om de schoolexamens op een later moment af te nemen. Tot begin juni kunnen scholen hun schoolexamens afnemen. Scholen krijgen tijd om na te denken over hoe ze de schoolexamens gaan afnemen. De minister roept op dit zoveel mogelijk op afstand te doen, bijvoorbeeld met beeldbellen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: ANP