Onderwijsraad nodigt uit mee te denken over Werkprogramma 2021

De Onderwijsraad is gestart met de voorbereiding voor het Werkprogramma 2021. Wat zijn dé onderwerpen waar het in het onderwijs om gaat of moet gaan? De raad nodigt betrokkenen uit het onderwijsveld uit om mee te denken over het Werkprogramma, dat verschijnt op Prinsjesdag 2020. Dit meldt de Onderwijsraad.

De maatschappij verandert snel, en daarmee ook de ideeën, wensen en behoeften als het gaat om onderwijs. Gelijke kansen voor iedere leerling, het imago van de leraar of de inzet van digitale leermiddelen zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die op dit moment leven binnen en buiten onderwijsinstellingen.
 

Digitale input in plaats van brainstormsessies

Het jaarlijkse Werkprogramma van de Onderwijsraad biedt een overzicht van de onderwerpen waar de raad het komende jaar over zal gaan adviseren. Naast de adviesvragen vanuit regering en parlement, hebben wij ook ruimte voor een aantal adviezen uit eigen beweging. Het Werkprogramma wordt  opgesteld op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, de Tweede Kamer en een groot aantal betrokkenen in het onderwijsveld. Vanwege het coronavirus heeft de raad de geplande brainstormsessies met verschillende partijen uit het veld helaas moeten afgelasten. Aan deze partijen is nu gevraagd hun input digitaal aan te leveren.  
 

Speerpunten

De raad adviseert de komende jaren op basis van vier inhoudelijke speerpunten:
  • Publiek en privaat in het onderwijs
  • Onderwijs en technologie
  • Differentiatie en selectie
  • Artikel 23 Grondwet: onderwijs als aanhoudende overheidszorg
De advisering is gericht op de (middel)lange termijn en strekt  zich uit over de volle breedte van het onderwijs: van voorschoolse voorzieningen en basisschool tot universiteit en permanente educatie.
 

Denk mee

Uiteraard kunnen niet alle betrokkenen uit het veld direct benaderd worden. De raad biedt wel iedereen de mogelijkheid mee te denken. Wat zijn dé onderwerpen waar het in het onderwijs in de nabije toekomst om gaat of moet gaan? Welke onderwerpen kunnen wat u betreft absoluut niet ontbreken in ons Werkprogramma 2021? Het spreekt voor zich dat niet alle suggesties een plek kunnen krijgen in het Werkprogramma 2021, maar de opbrengsten geven de raad een belangrijke inkijk in wat het veld belangrijke onderwerpen vindt. En ook na 2021 is er de kans dat we het onderwerp dat u aandraagt gaan oppakken. 
 
De Onderwijsraad ziet uw bijdrage dan ook graag tegemoet. U kunt uw reactie sturen naar werkprogramma2021@onderwijsraad.nl onder vermelding van: idee werkprogramma 2021. Reageren is mogelijk tot 20 april.
 
Door: Nationale Onderwijsgids