Normal_werk__arbeidsmarkt__zzp_er__vacatures__werken__vrouw__laptop

Volgens minister Slob komt de re-integratie van werkloze leraren, de zogenaamde stille reserve, in de praktijk nog onvoldoende tot stand door een mix aan factoren. Zo is de gemiddelde leeftijd hoog, en is de regionale verdeling van vacatures en het aantal werklozen niet in balans. Dit schrijft hij in een antwoord op Kamervragen van de VVD. Dit meldt de Tweede Kamer. 

De VVD had eerder Kamervragen gesteld over het lerarentekort enerzijds en 300 werkloze leraren in Brabant anderzijds. Volgens de partij is het onbegrijpelijk dat er leraren zijn die een ww-uitkering krijgen, terwijl er een groot lerarentekort heerst. Rudmer Heerema en Dennis Wiersma van de VVD wilden daarom van Slob weten hoe het kan dat vacatures onvervuld blijven terwijl toch duizenden vanuit het primair onderwijs werkloos zijn.
 
Slob antwoordt hierop dat dit komt door een mix aan factoren. “Zo is de gemiddelde leeftijd hoog, vaak rond de 60, is de regionale verdeling van vacatures en het aantal werklozen scheef waardoor in tekortregio’s niet altijd naar rato mensen werkloos zijn en geeft een groot deel van de uitkeringsgerechtigden aan het werken in het onderwijs niet meer aan te kunnen.”
 
Wel wijst hij erop dat het Participatiefonds sinds de start van het vernieuwde re-integratiebeleid in september 2018 ruim 500 mensen weer aan het werk heeft gekregen, waarvan 34 uit Noord-Brabant. Ook wordt er meer ingezet op regionale coördinatoren die uitkeringsgerechtigden bij schoolbesturen met vacatures onder de aandacht kunnen brengen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids