Normal_teacher-1280966__340

Het ComeniusNetwerk verwelkomt de ontvangers van de Comenius Teaching Fellow-beurs als nieuw lid. Deze 38 docenten krijgen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een beurs van 50.000 euro toegekend. Hiermee kunnen ze een vernieuwingsproject in hun onderwijs gaan uitvoeren. Dit meldt de KNAW.

Met de toekenning van de Comeniusbeurs worden de docenten lid van het ComeniusNetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Tijdens het Comenius Festival op 6 juni 2019 treden de Teaching Fellows officieel toe tot het netwerk, samen met de ontvangers van de andere beurzen uit het Comeniusprogramma (NRO) en de genomineerde kandidaten voor de Docent van het Jaar Verkiezing 2019 (Interstedelijk Studenten Overleg, ISO).

Binnen het ComeniusNetwerk kunnen zij zich samen met andere onderwijsvernieuwers inzetten voor de verbetering van het hoger onderwijs op de lange termijn. Het ComeniusNetwerk kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe Teaching Fellows. Een beschrijving van de toegekende Comenius Teaching Fellow-beurzen vindt u op NRO.nl.

Door: Nationale Onderwijsgids