Logo_teachers_for_climate_nl_logo

Geïnspireerd door hun leerlingen en Belgische collega’s, hebben ook Nederlandse docenten uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo zich verenigd als Teachers For Climate Nederland. De docenten willen daarmee een krachtig signaal afgeven aan de politiek. In een open brief betuigen zij hun steun aan de klimaatspijbelaars. Dit meldt Teachers For Climate.

In de brief gaan de docenten in op wat zij van leerlingen verwachten: plannen, samenwerken en de school en de omgeving netjes houden. Ook het wettelijk verplichte onderwijs in burgerschap, met een accent op gemeenschapsbelang, wordt genoemd. De docenten schrijven dat leerlingen van de politiek mogen verwachten, wat de politiek via het onderwijs van de leerlingen verwacht.
 
Ook stellen de docenten dat enkele spijbeldagen een jarenlang leerproces niet in gevaar brengen. “Sterker nog,” schrijven de docenten, “jullie spijbelacties dwingen volwassenen om het goede voorbeeld te geven. Als dat lukt, geven jullie het onderwijs de voorbeeldfunctie terug, die door het uitblijven van een gezamenlijke zorg voor onze leefomgeving, wordt ondermijnd.”
 
De brief, in eerste instantie ondertekend door 89 docenten, is te vinden op de Facebookpagina Teachers For Climate NL en kan door alle docenten ondertekend worden. Teken hier de petitie.
 
Na de petitie wil Teachers For Climate zich sterk maken voor duurzaamheid als vast onderdeel van de leerstof. Ook vinden zij dat schoolgebouwen een voorbeeld moeten zijn als het gaat om duurzame architectuur en energiebeheer. Zij willen individuele initiatieven bundelen en collega’s inspireren. Teachers for Climate is blij met de laatste klimaatplannen van het kabinet en hoopt de politiek ook mee te krijgen met een verduurzaming van het onderwijs.
 
Teachers For Climate is een initiatief van: Mark Boode (docent en schrijver van de ‘groene’ jeugdroman Vogelkinderen), Emin Kececi (docent en initiator Meesters met Dromen), Petra Willems (docent en ‘green vlogger’) en Zohair Elabd (docent en raadslid GroenLinks in Amsterdam).
 
Door: Nationale Onderwijsgids