Normal_workstation-336369__340

Leraren, schoolleiders en scholen in de ontwikkelteams voor het nieuwe curriculum zitten niet stil. Op 16 oktober zijn de nieuwe tussenproducten gepubliceerd: de grote opdrachten per leergebied. Tot 14 november kunnen onderwijsprofessionals hun feedback geven op de grote opdrachten van alle leergebieden. Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders.

Deze grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). De teams hebben hun grote opdrachten gebaseerd op hun visie op het leergebied, die de ontwikkelteams eerder hebben opgesteld.

Deze derde ontwikkelsessie vond plaats van 3 tot 5 oktober.  In deze fase hebben de ontwikkelteams gewerkt aan het aanscherpen van de grote opdrachten op basis van eerder ontvangen feedback hierop. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was de samenhang met andere leergebieden. Tot 14 november hebben onderwijsprofessionals de tijd om hier feedback op te geven.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids