Normal_verkouden__ziek__hoesten_griep

Leerkrachten in het primair onderwijs hebben zich in 2016 minder vaak ziek gemeld dan in 2015. Het ziekteverzuim van leraren in het voortgezet onderwijs is licht gestegen. Dat blijkt uit het rapport Verzuimonderzoek PO en VO 2016 van DUO. Dit meldt DUO.

Het ziekteverzuimpercentage onder het onderwijzend personeel in het primair onderwijs is van 2015 op 2016 gedaald, terwijl het in het voortgezet onderwijs licht is gestegen. Net als voorgaande jaren is het ziekteverzuimpercentage over 2016 in het speciaal onderwijs het hoogst en in het voortgezet onderwijs het laagst (respectievelijk 7 en 5,1 procent). Het verzuimpercentage voor het overig verzuim onder het onderwijzend personeel is van 2015 op 2016 zowel in het basisonderwijs als het speciaal onderwijs gedaald. Voor het voortgezet onderwijs is er net zoals in de voorgaande jaren geen overig verzuim berekend. 
 
Voor het ondersteunend personeel is het ziekteverzuimpercentage van 2015 op 2016 in het primair en voortgezet onderwijs gestegen. Net als in voorgaande jaren is in 2016 het verzuimpercentage het laagst in het voortgezet onderwijs en het hoogst in het speciaal onderwijs (respectievelijk 5,4 en 7,2 procent). Zowel in het primair als het voortgezet onderwijs was het ziekteverzuimpercentage onder het ondersteunend personeel hoger dan onder het onderwijzend personeel. Het verzuimpercentage van het overig verzuim is in 2016 ten opzichte van 2015 in het speciaal onderwijs licht gedaald, terwijl het in het basisonderwijs licht is gestegen. Opvallend is dat het verzuimpercentage van het overig verzuim onder het ondersteunend personeel aanzienlijk lager is dan onder het onderwijzend personeel. 
 
DUO verzamelt verzuimgegevens als onderdeel van de personele gegevensleveringen. In dit rapport beschrijft DUO het niveau en de ontwikkeling van het verzuim aan de hand van vier verzuimkengetallen. Dit zijn het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie, de gemiddelde verzuimduur en het nulverzuim. Het verzuim wordt opgesplitst in ziekteverzuim en overig verzuim. Onder overig verzuim vallen alle andere redenen voor verzuim dan ziekteverzuim, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, studieverlof, calamiteitenverlof en diverse vormen van kort en lang buitengewoon verlof.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids