Normal_empty-school-classroom-2022-11-14-17-03-38-utc__1_

Onlangs werd bekend dat Twentse scholen problemen hebben met het fors toenemende verzuim van leerlingen. Om dit aan te pakken hebben de scholen maatregelen genomen, zoals flexibele lestijden en aanwezigheidsteams. Eén van de scholen is het Alma-college in Almelo, die grote zorgen heeft over het hoge aantal spijbelende leerlingen. “Alle scholen hebben hiermee te maken,” melden ze. Dit meldt de Stentor. 

Almelo is een van de gemeenten die een extreem hoog aantal spijbelaars heeft. Het afgelopen jaar hebben zij 1164 verzuimmeldingen binnen gekregen, een situatie die de gemeente erg ‘zorgelijk’ noemt. Het Alma-college, met 900 vmbo-leerlingen, levert een grote bijdrage aan deze meldingen. De school zegt dat het om een ‘te grote groep’ gaat, en gaat het komende schooljaar heuse maatregelen treffen.
 
Zij zullen het verzuim aanpakken met aanwezigheidsteams en een aanwezigheidscoördinator. Ook wordt de receptie geïnstrueerd om ouders meer te bevragen bij een ziekmelding. “Officieel mag dat niet, maar we gaan het toch voorzichtig doen”, zegt directeur Jan van der Meij. “Aan het begin van het jaar gaan we ook heel duidelijk tegen ouders zeggen: het is belangrijk dat je kind op school is.” 

Aanwezigheidsplicht

Zonder exacte cijfers te geven, zegt Van der Meij dat het verzuim op het college veel te hoog is en dat het om een te grote groep gaat. “Wij maken ons zorgen.” Alma stelt nu een aanwezigheidsplicht in van minimaal 95 procent. “En dan zijn we nog heel soepel.”
 
Het Alma-college zal het komende schooljaar strikt handhaven, wat de gemeenten ‘terecht’ vinden. “Als we constateren dat leerlingen spijbelen, nemen we snel contact op met ouders. Al na drie keer. En ook de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld”, vertelt Van der Meij.
 
De Almelose school Het Noordik heeft ook last van het verzuim, en gelooft dat het een gevolg is van de pandemie. “Daardoor zijn vooral motivatieproblemen ontstaan onder leerlingen”, zegt directeur Gert ten Hove. “Onze havo 5-leerlingen kregen in hun tweede jaar te maken met corona en hebben drie keer in een lockdown gezeten. Je merkt dat deze leerlingen het niet meer gewend waren om zeven uur per dag naar school te gaan. Ze waren moeilijk te motiveren om naar school te komen. Daar hebben we op ingezet.”
 
Het Noordik gaat ook ongeoorloofde afwezigheid aanpakken, met nadruk op het luxeverzuim. “Vooral in aanloop naar wintersportvakanties, dat het een leerplichtzaak kan worden als je luxeverzuim pleegt. We hebben daardoor eigenlijk geen luxeverzuim.”

Protocol

De school heeft al een protocol liggen voor spijbelaars. “Wie een keer spijbelt, moet daar een paar keer voor terugkomen in ons open leercentrum. Als het structureel wordt gaan we met ouders in gesprek en pas daarna komt de leerplichtambtenaar in beeld.” 
 
Gelukkig heeft het hoge verzuim nog geen impact gehad op slagingspercentages. Afgelopen jaar had de havo van Het Noordik een slagingspercentage van 88 procent. Op de mavo was dit zelfs 100 procent. Bij het Alma-college verlieten 219 van de 242 vmbo-leerlingen de school met een diploma, een getal waar Van der Meij wel blij mee is. Wel wordt er onderzocht of leerlingen met een hogere aanwezigheid beter presteren dan leerlingen die vaker spijbelen. “Want we denken dat er een correlatie is.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids / Marian van Reesch