Normal_rss_entry-393086

Het aantal studenten aan hbo's en universiteiten dat een basisbeurs heeft aangevraagd, overtreft behoorlijk de verwachtingen. Tot nog toe heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 454.040 aanmeldingen binnen voor de beurs, die na acht jaar terugkeert voor studenten in het hoger onderwijs.

Vooraf had DUO ingeschat dat zo'n 435.000 studenten recht zouden hebben op de beurs. De dienst gaat nog uitzoeken hoe het komt dat dit aantal hoger uitvalt. Daar zijn meerdere redenen voor denkbaar. Zo zou het kunnen dat studenten die in voorgaande jaren geen gebruikmaakten van studiefinanciering, waaronder bijvoorbeeld ook de ov-kaart en studieleningen vallen, zich nu wel hebben gemeld. Het zou ook kunnen dat het aantal eerstejaarsstudenten hoger is dan verwacht. De aanmeldcijfers voor dit collegejaar zijn nog niet bekend. Over een maand verwacht DUO met een nadere analyse te komen.

Leenstelsel

Met de herinvoering van de beurs komt een einde aan het leenstelsel, dat jarenlang felle kritiek kreeg van studentenorganisaties. Zij waren er fel op tegen dat veel jonge mensen met een forse schuld aan hun loopbaan moesten beginnen. Uiteindelijk brokkelde de politieke steun voor het leenstelsel af.

Voor thuiswonende studenten is de basisbeurs vastgesteld op 110,30 euro per maand. Studenten die op kamers wonen krijgen komend studiejaar 439,20 euro. Dat is inclusief een tijdelijke verhoging met 164,30 euro om de koopkracht van studenten te ondersteunen. Voor studenten die binnen tien jaar afstuderen, wordt de studiefinanciering omgezet in een gift.

Door: ANP