Normal_erasmus_universiteit_rotterdam_2_eur

Per 1 augustus 2017 is dr. Olivier Marie benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeidseconomie aan Erasmus School of Economics. Hij gaat de economie van de misdaad onderzoeken. Dit meldt Erasmus Universiteit Rotterdam.

Olivier Marie zal onder andere mogelijke verklaringen onderzoeken voor de ‘misdaaddaling’ die zich de afgelopen drie decennia in Nederland heeft voorgedaan. Zijn onderzoek richt zich naast de economie van de misdaad op de economie van het onderwijs, micro-econometrie en beleidsevaluatie. 
 
In de afgelopen vijf jaar heeft Marie zich bezig gehouden met twee grote onderzoeksprojecten. In het kader van zijn Marie Curie Intra-European Fellowship (2010-12) heeft hij het verband onderzocht tussen opleiding en criminele beslissingen van jongeren. Daarnaast heeft hij onderzoek gedaan naar de dynamiek van de arbeidsmarkt en criminaliteit vanuit de NWO Veni-beurs die hij in 2012 voor drie jaar ontvangen had. Dit heeft geresulteerd in een aantal publicaties in de invloedrijkste algemene peer-reviewed economietijdschriften.
 
Marie is als hoogleraar Arbeidseconomie onder andere verbonden aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Sinds mei 2016 is Olivier Marie als universitair hoofddocent werkzaam bij de capaciteitsgroep Algemene Economie van Erasmus School of Economics. Hij is verantwoordelijk voor de vakken Macro-economie (bachelor 1) en Arbeidseconomie (bachelor 3). 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids