Hoogleraar Petra de Jongh wint Gilles Holst Medaille 2023

Petra de Jongh, hoogleraar Katalyse en Materialen voor Duurzame Energie aan de Universiteit Utrecht, ontvangt de Gilles Holst Medaille 2023. De jury prijst haar interdisciplinaire aanpak, haar onvermoeibare zoektocht naar kennis en de industriële toepassingen die voortkomen uit haar onderzoek naar nanomaterialen. Denk hierbij aan praktische, circulaire oplossingen voor een duurzame energietransitie en de ontwikkeling van een nieuwe generatie batterijen. Petra de Jongh is de eerste vrouw die deze medaille in ontvangst mag nemen. Dat meldt de Universiteit Utrecht.

De expertise van De Jongh strekt zich uit over vele gebieden. Zij doet fundamenteel onderzoek naar nanomaterialen die gebruikt kunnen worden als katalysator, of voor het opslaan en omzetten van duurzame energie. Haar onderzoek richt zich met name op de rol van katalysatoren – stoffen die chemische reacties versnellen, zonder zelf verbruikt te worden – bij het mogelijk maken van efficiënte chemische omzettingen. Dit soort katalysatoren zijn van cruciaal belang voor het produceren van duurzame brandstoffen en chemische bouwstenen. Daarbij worden fossiele grondstoffen zoals olie of gas vervangen door circulaire grondstoffen, zoals groene waterstof gecombineerd met koolstof uit afval, biomassa of koolstofdioxide.

Ontwikkeling van een nieuwe generatie batterijen 

Met behulp van geavanceerde methoden onderzoekt De Jongh de relatie tussen de structuur en effectiviteit van katalysatoren. Haar onderzoek, in samenwerking met relevante bedrijven, maakt de weg vrij voor nieuwe processen, zoals bijvoorbeeld duurzame methanol-, koolwaterstof- of ammoniaksynthese, de sleutelprocessen op weg naar de circulaire economie. Bovendien staan De Jongh en haar team aan de voorhoede van de ontwikkeling van een nieuwe generatie batterijen die veiliger, lichter en efficiënter zullen zijn. Dergelijke vooruitgang is van groot belang voor een duurzame energietransitie.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Universiteit Utrecht