Normal_mature-woman-in-college-attending-adult-education-2021-08-26-16-13-52-utc

Met de constant veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk dat werkenden de kans krijgen om te blijven ontwikkelen en bijscholen. Hierbij spelen onderwijsinstellingen een belangrijke rol bij het Leven Lang Ontwikkelen (LLO), maar zijn vele nog opzoek naar de juiste aanpak om een passende opleiding te creëren voor deze doelgroep. Daarom hebben het Fontys Programma LLO en het Kenniscentrum LLO een Nulmeting LLO ontwikkeld die instellingen hierbij ondersteunen. Dit meldt Fontys.

Onderzoeker en leading lector van het Kenniscentrum LLO Marian Thunnissen was onder ander verantwoordelijk voor de inhoud van de meting. “De Nulmeting LLO helpt bij het inzicht krijgen in de huidige en gewenste positionering en aanbod op LLO en de mogelijke sterke en zwakke kanten van de interne organisatie. We hebben aandacht besteed aan vier onderwerpen: visie en positionering, aanbod, organisatie en middelen en mensen en cultuur. Op deze onderwerpen kijken we in de Nulmeting LLO naar de huidige situatie, de ambities, de ervaren knelpunten en wat er volgens de betrokkenen nodig is om een volgende stap te zetten.”
 
De pilot van de Nulmeting LLO is al binnen Fontys uitgevoerd. “De nulmeting heeft ons veel inzicht gegeven in waar we als instelling staan op het vlak van LLO, wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden.”, aldus Anne de Bonth, programmamanager LLO.

Betrokkenheid

Uit de resultaten is gebleken dat een aanpak met grote betrokkenheid van onderwijsinstellingen en een verbinding tussen onderzoek en praktijk van groot belang is. In combinatie met externe marktverkenning en concurrentieanalyse hebben de organisaties de Fontys-profilering ontwikkeld en een strategie over Leven Lang Ontwikkelen opgezet.

Landelijke ondersteuning

De Bonth: "Bovendien gaan we de Nulmeting herhalen in de volgende fase van het programma, om te zien of we zijn gegroeid in de richting die we voor ogen hebben. We kunnen dan de uitkomsten vergelijken met de allereerste meting en de inzichten hieruit gebruiken om LLO binnen Fontys verder te ontwikkelen. Leven Lang Ontwikkelen is bij uitstek een thema waarin verbinding en partnerschap van groot belang zijn. Hopelijk draagt het delen van deze tool bij aan deze verbinding en de verdere ontwikkeling van LLO in Nederland.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids / Marian van Reesch