Normal_studenten__luisteren__hbo__uni__college

Goed onderwijs is belangrijk voor de integratie van nieuwkomers en vluchtelingen. Kinderen en jongeren moeten snel aansluiting kunnen vinden bij het Nederlandse onderwijs. Voor volwassenen is het belangrijk dat hun buitenlandse diploma’s erkend worden zodat ze snel aan de slag kunnen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Nuffic zette zeven handige initiatieven voor een goede start in Nederland op een rijtje. Dit meldt Nuffic.

1. Subsidies voor basis- en voortgezet onderwijs

Voor basis- en middelbare scholen die met vluchtelingen en nieuwkomers te maken krijgen zijn er subsidiemogelijkheden. Zo kun je via Erasmus+ financiering aanvragen voor specifieke activiteiten met je klas.
 

2. Cursussen voor leerkrachten en docenten

Het is even wennen als je school een aantal nieuwkomers ontvangt. Via organisaties als LOWAN kun je studiedagen en bijeenkomsten bijwonen om hier meer over te weten te komen en om met andere scholen in contact te komen. In de training Nieuwkomers en Vluchtelingen in de klas van Nuffic Academy leer je hoe je je als docent voor kunt bereiden. Hoe ga je om met diversiteit en zorg je voor een veilig leerklimaat?
 

3. Gratis opleidingswaardering voor scholieren

16- tot 17-jarige vluchtelingen komen vaak op een mbo niveau 1-opleiding terecht, ook als ze eigenlijk een hoger niveau aankunnen. De expertisecentra voor diplomawaardering van Nuffic en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bieden internationale schakelklassen (ISK’s) en mbo’s de mogelijkheid om voor deze specifieke groep leerlingen een opleidingswaardering aan te vragen. Dan wordt op basis van cijferlijsten of tussentijdse examens een niveau bepaald.
 

4. 'Pathfinder’ voor vluchtelingen

Op hun weg naar het mbo en het hoger onderwijs stuiten vluchtelingen op een wirwar aan regelingen en papierwerk. De Pathfinder webapplicatie voor vluchtelingstudenten leidt hen op een overzichtelijke manier langs alle informatie.
 

5. Gratis diplomawaardering

Voor onderwijsinstellingen en werkgevers is het belangrijk om te weten hoe opleidingen en diploma’s zich verhouden tot het Nederlandse onderwijs. Zij kunnen zelf de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit meer dan 90 landen opzoeken. Vluchtelingen en nieuwkomers met een inburgeringsplicht kunnen hun diploma gratis laten waarderen via idw.nl. In 2018 maakten bijna 6500 inburgeraars daar gebruik van.
 

6. Trainingen over diplomawaardering

Voor admissions officers in het hoger onderwijs biedt de Nuffic Academy een speciale training over de waardering van diploma’s uit Syrië, Iran en Irak. Er is ook een Engelstalige online course credential evaluation. Hierin leer je de fijne kneepjes van het vak diplomawaardering. Zo kun je een stortvloed aan (niet-doorsnee) waarderingsaanvragen efficiënter verwerken.
 

7. Toolkit voor toelating zonder diploma’s

Universiteiten en hogescholen die hulp nodig bij het opstellen van toelatingsprocedures voor vluchtelingen zonder papieren kunnen gebruik maken van een gratis toolkit. daarmee kunnen ze zelf bekijken of er een alternatieve toelatingsroute mogelijk is voor deze groep nieuwkomers en vluchtelingen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids