Onderzoek naar leerpotentie van kinderen in groep 6

Basisscholen in heel Nederland ontvangen dit voorjaar een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek naar de leerpotentie van leerlingen in groep 6. Bij deze leerlingen wordt de Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) afgenomen. Deze test geeft een indicatie van de onderwijsprestaties waartoe een leerling in staat zou moeten zijn. Dit meldt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Het CBS gebruikt de resultaten van dit onderzoek om de indicator onderwijsachterstanden te herijken. Deze indicator vormt de basis voor de verdeling van OAB-middelen over scholen en gemeenten. Het thema onderwijsachterstanden is actueler dan ooit en het is van groot belang dat de landelijk beschikbare middelen daarvoor terecht komen bij de leerlingen die deze het hardst nodig hebben.

Onderzoekers van KBA Nijmegen en het Kohnstamm Instituut voeren het onderzoek  uit. Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van OCW, het CBS, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

Door: Nationale Onderwijsgids