Onderwijsraad heeft twee nieuwe raadsleden

De Onderwijsraad heeft twee nieuwe raadsleden: Daisy Mertens, leraar basisonderwijs en Esmah Lahlah, wethouder in Tilburg. Zij starten in april 2021 en zijn voor een periode van vier jaar benoemd. De raad bestaat daarmee de komende periode uit twaalf leden, inclusief de voorzitter. Dit meldt de Onderwijsraad.

Daisy Mertens

Daisy Mertens werkt sinds 2008 als leraar in het basisonderwijs. Op dit moment begeleidt ze de ondersteuningsklas passend onderwijs bij basisschool De Vuurvogel in Helmond en zet haar onderwijsexpertise in voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Ze is uitgeroepen tot ‘Leraar van het jaar’ in 2016 en was Global Teacher Prize finalist in 2019. Daarnaast is ze onder meer columnist voor het tijdschrift De nieuwe leraar. Daisy studeerde aan de Pabo en behaalde een master Leren en Innoveren.

Esmah Lahlah

Esmah Lahlah is sinds 2018 wethouder in de gemeente Tilburg met de portefeuille arbeidsparticipatie, bestaanszekerheid en mondiale bewustwording. Daarvoor werkte zij als lector Integrale aanpak kindermishandeling bij de Hanzehogeschool Groningen en was actief als universitair docent en opleidingsdirecteur van de masteropleiding Victimology and criminal justice bij de Universiteit van Tilburg. Esmah behaalde een master in kind- en jeugdpsychologie en promoveerde op de relatie tussen kindermishandeling en jeugdcriminaliteit.
 
De Onderwijsraad werkte tot nu toe met het systeem dat alle raadsleden op hetzelfde moment worden benoemd. Dit gaat veranderen: de komende periode werkt de Onderwijsraad toe naar een benoemingsmodel volgens een rooster van aftreden. In opmaat hiernaar breidt de raad tussentijds uit met twee extra leden. Daisy Mertens en Esmah Lahlah dragen bij aan een evenwichtige samenstelling van de raad en een brede variëteit aan expertise en achtergrond. Zij zijn benoemd op persoonlijke titel en vertegenwoordigen geen belangengroepen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids