Nationaal plan voor wegwerken onderwijsachterstanden is meerjarenplan

Eind februari komt er een nationaal actieplan om de achterstanden die scholieren door de coronacrisis hebben opgelopen weg te werken. Slob waarschuwt dat dit een meerjarenplan wordt: "Het is niet realistisch om te verwachten dat alle kinderen de opgelopen achterstand op de verschillende ontwikkelgebieden dit jaar al volledig inhalen.” Dit meldt NU.nl.

Scholieren hebben door de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende coronamaatregelen leerachterstanden opgelopen. Het kabinet komt daarom met een nationaal programma om die achterstanden weg te werken. Dit gaat wel enkele jaren duren, vreest Slob: “Daarvoor zijn de achterstanden bij sommige leerlingen en studenten te groot, en de crisis is nog niet voorbij". Het is nog niet duidelijk hoeveel geld er in het programma wordt gestoken. Binnenkort wordt daarover meer bekend gemaakt. 
 
Slob heeft aan de Vrije Universiteit Amsterdam gevraagd de leerachterstanden in kaart te brengen. Groep 3 en 8 van de basisschool zullen hierbij extra aandacht krijgen. 
 
Twee weken geleden luiden de onderwijswethouders van de vier grote steden al de noodklok en pleitten ze voor een nationaal plan voor gelijke onderwijskansen en het inlopen van achterstanden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids