Aanmeldbeleid Utrechtse basisscholen verandert na de zomervakantie

Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht presenteren een gezamenlijk plan voor een verandering in het aanmelden op de basisschool in Utrecht. Alle kinderen moeten dezelfde kans maken op een plaats op de school waar hun ouders hen het liefst naartoe zouden sturen. Dit meldt de gemeente Utrecht.

Alle beschikbare plaatsen op Utrechtse basisscholen worden gelijktijdig verdeeld via een centraal systeem, waarmee ook een eventuele loting wordt uitgevoerd. Als een school voldoende plekken heeft krijgen alle kinderen een plek toegewezen. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn, worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst. Denk hierbij aan kinderen die al een broertje of zusje op school hebben en voorrang op een gelijk aantal scholen in de buurt. Zijn er daarna nog plaatsen over dan wordt gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is komt er een loting. Na het toewijzen van plekken kijken scholen of ze ook de benodigde ondersteuning kunnen bieden aan een kind en nemen een besluit over toelating.
 
Voor scholen die een overwegend stedelijk of regionale functie hebben is buurtvoorrang niet van toepassing. Voor aanmeldingen voor speciaal (basis) onderwijs, de Internationale School Utrecht of kinderen die op latere leeftijd van school wisselen gelden andere afspraken.  
 
“Het aanmelden op de basisschool in Utrecht moet eerlijk, open en eenvoudig zijn”, zegt wethouder Anke Klein (onderwijs). “Door te zorgen voor gelijke omstandigheden voor iedereen, krijgen alle kinderen evenveel kans om zich aan te melden op een school van hun voorkeur. We doen er alles aan om dat vanaf de zomervakantie voor elkaar te krijgen. Ouders, onderwijsprofessionals, raadsleden en de schoolbesturen hebben veel waardevolle inbreng geleverd. Wachtlijsten én vooraanmeldingen behoren straks tot het verleden. Hier ben ik ontzettend trots op.”
 
“Wij zijn blij dat we in Utrecht overgaan op een stedelijk aanmeldsysteem. Een transparant en eerlijk systeem vergroot de kansengelijkheid voor alle Utrechtse kinderen en geeft rust bij ouders en scholen. Een grote stap voorwaarts voor het basisonderwijs in onze stad”, aldus een woordvoerster van de schoolbesturen.
 
Vanaf het nieuwe schooljaar 2021/2022 (na de zomervakantie) kunnen ouders hun kind op de nieuwe manier aanmelden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids