Extra geld van gemeente Utrecht voor aantrekken leraren in Overvecht

De gemeente Utrecht stelt 1,2 miljoen euro beschikbaar voor het project Lesgeven in grootstedelijke context. Dit project maakt onderdeel uit van de Regiodeal Overvecht. Bassischolen in Overvecht kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen om leerkrachten naar de wijk toe te trekken en te behouden. Ze kunnen met het geld lerarenopleidingen helpen om leerkrachten beter voor te bereiden voor het lesgeven in grootstedelijke context. Dit meldt gemeente Utrecht.

Scholen en lerarenopleidingen werken in het project samen om leerkrachten de juiste vaardigheden te geven om les te geven in de wijk. Utrecht is de eerste gemeente waar dat op deze manier gebeurt. De leerkrachten worden voorbereid om leerlingen met problemen of leerachterstand te begeleiden. In Overvecht komt het meer dan gemiddeld voor dat deze vaardigheden van leraren worden gevraagd.

Kiezen voor Overvecht

Het project Lesgeven in grootstedelijke context heeft als doel dat meer studenten en leerkrachten kiezen voor de mogelijkheden in Overvecht en dat de leerkrachten die er al werken, er willen blijven. Betere begeleiding en meer aandacht vanuit scholen kan daaraan bijdragen. 

De subsidie is nu opengesteld voor basisscholen. In de toekomst kunnen ook middelbare scholen in Overvecht subsidie aanvragen.

Door: Nationale Onderwijsgids