De Landelijke Studentenvakbond mist concrete plannen tegen kansenongelijkheid

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt dat het kabinet te weinig doet om de kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Hoewel de koning in de troonrede wel sprak over het bevorderen van kansengelijkheid, mist LSVb-voorzitter Ama Boahene concrete plannen. "Als je dat echt wilt, zijn er structurele investeringen nodig en moet het leenstelsel worden afgeschaft. Daar wordt met geen woord over gerept", reageert ze. De studentenbond, die al jaren strijdt voor herinvoering van de basisbeurs, is daarom teleurgesteld.

In de Tweede Kamer is overigens wel een meerderheid te vinden die voor herinvoering van een vorm van studiefinanciering is. Dat zal een thema worden voor het volgende kabinet. Het demissionaire kabinet waagt zich niet meer aan zo'n grote stelselwijziging.

Door: ANP