Friese scholen winnen landelijke internationaliseringsprijs

De jaarlijkse internationaliseringsprijs van Nuffic is dit jaar gewonnen door ‘Greidhoeke goes Onderwijs’, een samenwerkingsverband van 4 Friese basisscholen. De kinderen van de basisscholen werken samen met leeftijdsgenootjes uit het buitenland aan een project over de grutto. Met resultaat: de leerlingen realiseerden onder andere een museumexpositie, een Friestalig poplied met videoclip en een eigen Greidhoeke-journaal. Bij de prijs hoort een boekenbon van 500 euro. Dit meldt Nuffic.

De Nuffic Internationaliseringsprijs is bedoeld voor basisscholen die op een innovatieve manier aan de slag zijn gegaan met wereldburgerschap of vroeg vreemdetalenonderwijs in het Engels, Duits of Frans. De Friese leerlingen volgen de reis van de grutto naar Friesland en terug. Daarmee onderzoeken zij niet alleen de leefomgeving van de grutto, maar ook de diversiteit in natuur en cultuur. In het winnende samenwerkingsverband doen de basisscholen de Romte uit Itens, de Stjelp uit Baard, it Bynt uit Winsum en de Opslach uit Wommels mee.  
 

Leerlingen werken samen met leeftijdsgenoten uit buitenland 

De jury roemt de originaliteit van het project, net als de sterke eigen inbreng van de verschillende scholen en het eigenaarschap van de leerlingen. Jurylid Ton de Kraay: “Het project begint dicht bij de leefwereld van de kinderen, maar spreidt zich dan heel mooi uit en raakt met de thema’s milieu, taal en cultuur aan diverse schoolvakken. De focus op milieu en biodiversiteit sluiten prachtig aan bij wereldburgerschap. Via mailcontact met leeftijdsgenootjes ontdekten de leerlingen bovendien meer over de leefwereld van de grutto’s in het buitenland.”  
 
Ook zorgde het gebruik van Nederlands, Fries en Engels voor een meertalige component. Het Friese popliedje, dat samen met zanger Wiebe Kaspers gemaakt werd, belande eind vorig jaar zelfs in de Friese Top 100. Het zorgde ervoor dat de jury niet om de inzending heen kon.  

 

De maand van de Taal en Wereldburgerschap 

De prijs is uitgereikt op de eerste dag van de Maand van Taal en Wereldburgerschap, 11 september. Gedurende de Maand van de Taal en Wereldburgerschap zijn elke woensdagmiddag, donderdagavond en vrijdagmiddag webinars over vroeg vreemdetalenonderwijs, wereldburgerschap en meertaligheid. De maand vindt plaats van 11 september tot 10 oktober 2020. Meer informatie vind je hier: Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs 
 
Door: Nationale Onderwijsgids