Amsterdamse achtstegroepers bij tweede loting geplaatst op nieuwe school van voorkeur

De Centrale loting en matching is afgerond voor groep 8 leerlingen die komend schooljaar doorstromen naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam. 131 leerlingen die nog geen plek hadden op een school van hun voorkeur óf die afstand hadden gedaan van het plaatsingsaanbod in de eerste ronde, namen deel aan de tweede ronde van de Centrale loting en matching in de afrondingsfase. Alle leerlingen die deel namen, hebben een nieuwe voorkeurslijst opgesteld met scholen die na de eerste ronde nog beschikbare plekken hadden. Dit meldt de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO).

Er waren voldoende plekken om deze leerlingen te kunnen plaatsen op de school van hun nieuwe eerste voorkeur. De leerlingen konden 9 april vanaf 15.30 uur online bekijken op welke school zij geplaatst zijn. De scholen waar de leerlingen zijn geplaatst sturen vandaag een welkomstbrief, waarin de plaatsing wordt bevestigd. 
 
De Centrale loting en matching is onderdeel van de Kernprocedure, waarin afspraken zijn gemaakt over de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam. De procedure van de Centrale loting en matching vond voor de zesde keer plaats voor 7.672 leerlingen, voor wie 9.976 plaatsen op 63 scholen beschikbaar waren. In de eerste Centrale loting en matching is 96,39 procent van de leerlingen geplaatst op een school in de top 5 van zijn of haar keuze. 
 

Informatie ouders en basisscholen

Ouders en basisscholen zijn geïnformeerd over de Kernprocedure via de Keuzegids Voortgezet Onderwijs Amsterdam, de website www.voschoolkeuze020.nl, de ScholenArena en een ruim aanbod aan informatiemateriaal. Ook kunnen zij contact opnemen met de VOschool waarvan het plaatsingsaanbod is ontvangen, voor aanvullende informatie of voor een nadere kennismaking. Bovendien is er tot en met 17 april een servicedesk bereikbaar voor vragen van ouders en leerlingen: servicedesk.ouders@elkadam.nl.
 
In het OSVO zijn de schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs vertegenwoordigd. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids