Normal_budget_geld_bezuinigingen

De onderwijsbegroting voor 2020 is dinsdag goedgekeurd door de Eerste Kamer. De fracties van PVV, CDA, GL, D66, CU, SGP, OSF, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten steunden de begroting, de fracties van SP, PvdD, PvdA en FVD stemden tegen de begroting. Dit meldt de Eerste Kamer.

Het debat met de ministers Van Engelshoven en Slob ging met name over de personeelstekorten in het onderwijs, het gebrek aan structurele middelen, en de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs. Ook werd het gebrek aan mannelijke leerkrachten besproken en het gebrek aan ideologische diversiteit.
 
De Kamer stemde ook over drie in het debat ingediende moties over de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs. Deze werden alle drie verworpen.