Normal_test_proefwerk_citotoets

Dit schooljaar zijn er weer vijf eindtoetsen voor groep 8 beschikbaar waaruit scholen kunnen kiezen. Alle basisschool moeten tussen 1 december en 31 januari laten weten welke eindtoets zij gaan gebruiken.

Dit jaar zijn de volgende vijf eindtoetsen beschikbaar:
  • De Centrale Eindtoets (CvTE)
  • ROUTE 8 (A-VISION)
  • De IEP Eindtoets (Bureau ICE)
  • De Dia-eindtoets (Diataal)
  • De AMN Eindtoets (AMN)
 

Eindtoetsenstelsel op de schop

Het eindtoetsenstelsel gaat binnenkort op de schop, naar aanleiding van de eindevaluatie van de Wet eindtoetsing po. Een knelpunt van het huidige stelsel is dat er twee partijen zijn die de kwaliteit van de eindtoetsen bewaken, met elk een eigen kwaliteitskader. Daardoor zijn de toetsen niet volledig vergelijkbaar en is er sprake van een ongelijk speelveld. De kwaliteitsbewaking komt daarom volledig te liggen bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Daarnaast wil de overheid niet langer de Centrale Eindtoets aanbieden. 
 
Op de langere termijn wil het kabinet toewerken naar een overgang tussen het primair en voortgezet onderwijs, die minder definitief en bepalend is voor het vervolg van leerlingen op de middelbare school. De eindtoets wordt hierbij een doorstroomtoets, die een beeld geeft van waar een leerling aan het einde van groep 8 staat op het gebied van taal en rekenen. In de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs kan opnieuw worden bepaald of de leerling op de juiste plek zit. Daardoor kunnen leerlingen makkelijker naar een ander niveau overstappen en neemt de druk op de toets en het schooladvies af.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid