Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Steeds meer leerlingen in Nederland kiezen voor een zogenaamde ‘tienerschool’. Zij doen dit omdat de keuze voor de middelbare school voor hen te vroeg komt. Op een tienerschool kan de keuze voor het opleidingsniveau worden uitgesteld. Een leerling begint hier op zijn tiende. Pas wanneer hij veertien is, blijkt welk niveau hij op de middelbare school zal gaan volgen. Dit meldt de NOS.

Inmiddels zijn er vijftien tienerscholen in Nederland. Volgend jaar zullen er nog eens tien bij komen. Dat komt naar voren uit cijfers van Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. Leerlingen krijgen op de tienerscholen tijd om zichzelf te ontwikkelen. Pas daarna wordt gekeken naar het schoolniveau. Dit heeft veel voordelen voor bijvoorbeeld laatbloeiers of kinderen uit lagere sociale milieus, die veelal meer tijd nodig hebben. Het kabinet moedigt dergelijke initiatieven aan, net name om de kansenongelijkheid in het onderwijs te verkleinen.
 

Keuzemoment schoolniveau

Vanuit internationaal oogpunt wordt het schoolniveau in Nederland al vroeg bepaald. Onderwijssocioloog Sara Geven laat weten dat deze keuze in Noorwegen en Zweden pas wordt gemaakt wanneer leerlingen zestien jaar zijn. Zij is voorstander van de tienerscholen. 
 
Eerder dit jaar was de Onderwijsraad kritisch op het vroege keuzemoment op Nederlandse scholen. Bovendien is het voor leerlingen lastig om op de middelbare school zelf nog van niveau te wisselen. Veel scholen hebben namelijk locaties met maar één schooltype, zoals een apart gymnasium of vmbo-locatie.
 
De tienerscholen in Nederland hebben echter te maken met opstartproblemen. Dit komt veelal door de samenwerking van docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs. Niet elke basisschooldocent is bevoegd om ook vakken van de middelbare school te onderwijzen. Bovendien zijn er verschillende cao’s voor de docenten. Het ministerie heeft laten weten scholen te willen ondersteunen bij deze problemen. Eind november zal minister Slob een rapportage met lopende pilots publiceren. in 2002 zal een onderzoek naar deze resultaten worden uitgevoerd.
 
Door: Nationale Onderwijsgids