Normal_fiets__fietsen__verkeer

Op het moment dat de scholen weer beginnen is het voor iedereen weer even wennen aan de drukte in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland (VVN) hecht er grote waarde aan dat verkeerseducatie onderdeel blijft van het leerplan. Mede door de feedback van VVN en andere verkeersorganisaties moet verkeerseducatie een duidelijke en stevige plaats krijgen in de nieuwe voorstellen voor de herziening van de onderwijsdoelen. Dit meldt VVN.

Verkeerseducatie vast onderdeel van het lesrooster

Minister Cora van Nieuwenhuizen onderstreept het belang van verkeerseducatie. Nederland wil weer tot de top behoren van verkeersveilige landen in de EU. Dit is onder meer mogelijk door een structureel en uniek samenspel van overheden, maatschappelijke organisaties en burgers. In buurten, bedrijven en met name op scholen met duizenden basisschoolleerkrachten en tienduizenden VVN-vrijwilligers. Voor onze verkeersdeelnemers van de toekomst is een structurele investering in de kwaliteit van verkeers-educatie op de basisschool en de vaste plaats die het moet hebben in het leerplan, in het verlengde van verkeersopvoeding thuis, onontbeerlijk. 
 

Curriculum.nu

Op dit moment loopt er onder de naam Curriculum.nu een herziening van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs, waarbij teams van leraren en schoolleiders voorstellen doen om de onderwijsinhoud te actualiseren. Deze worden in oktober aangeboden aan minister Slob voor basis- en voortgezet onderwijs, als fundament voor herijkte onderwijsdoelen.
 
In de voorstellen moet meer aandacht besteed worden aan structurele verkeerseducatie, om de verkeersveiligheid positief te beïnvloeden. VVN blijft dit nauwgezet volgen omdat verkeerseducatie hard nodig is en blijft om verkeersveilig gedrag al op jonge leeftijd aan te leren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids