Schoolomgevingen gemeente Venray opnieuw aangepakt op verkeersveiligheid

De gemeente Venray wil schoolomgevingen verkeersveiliger maken. Vanaf 2024 start zij daarom met een vernieuwde aanpak waarbij het kind, als meest kwetsbare verkeersdeelnemer, centraal staat. Dat meldt de gemeente Venray. 

Rondom basisscholen is het rond het begin en einde van de lestijden vaak druk en hectisch. Voor schoolgaande kinderen is of voelt dit niet altijd veilig. Dat kan te maken hebben met de inrichting van de omgeving, de ligging van de school, maar ook door het gedrag van kinderen en automobilisten waaronder dat van brengende en halende ouders.

Gedragsverandering en verkeerseducatie 

In 2024 worden daarom de verkeerssituaties rondom alle schoolomgevingen in Venray getoetst. De samenwerking wordt daarbij gezocht met de schooldirectie en (verkeers)ouders. Vanuit eigen ervaring kunnen zij mogelijke knelpunten aangeven. Bij de oplossingen nemen de scholen ook zelf initiatief. Er wordt bovendien rekening gehouden met de unieke situatie per school in de vorm van maatwerk. Verder spelen gedragsverandering en verkeerseducatie ook een belangrijke rol.

Pilot met basisschool De Hommel 

Wethouder Erik van Daal bezoekt op 18 december om 13:00 uur basisschool De Hommel in Venray als aftrap van de nieuwe verkeersveilige aanpak. De Hommel is als pilot gekozen vanwege de ligging aan de drukke Oostsingel en parkeerproblemen rondom het gebouw.

Door: Nationale Onderwijsgids