Logo_verkeer__verkeersborden

Ongeveer de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs in Groningen nemen deel aan de verkeersveiligheidscampagnes en -projecten van Verkeerswijzer Groningen. In het primair onderwijs doen echter negen van de tien scholen mee met de projecten van Verkeerswijzer. Dit meldt Dagblad van het Noorden.

Arjen van der Zwaag van Verkeerswijzer benadrukt de relevantie van onderwijs over (veiligheid in) het verkeer. Recente cijfers van verkeersongevallen in 2018 laten zien dat er meer dodelijke verkeerslachtoffers waren en er meer gewonden in het verkeer waren dan voorgaande jaren. Van der Zwaag hoopt daarom op meer deelname van middelbare scholen aan Verkeerswijzer.
 
Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van alle gemeenten en de provincie Groningen en wil deelnemers gevaarlijke situaties laten ervaren. Er wordt gebruikgemaakt van zoveel mogelijk leeftijdsgenoten om verhalen op een toegankelijke manier uit te leggen. De focus ligt daarbij op praktijklessen. “In een echte vrachtwagen klimmen en zelf zien wat een dode hoek is, betekent voor kinderen zoveel meer dan een verhaaltje,” aldus van der Zwaag. 
 
Tevens biedt Verkeerswijzer meertalige lesboekjes die voor internationale studenten en asielzoekers bedoeld zijn. Deze worden landelijk goed verkocht. 
 
Van der Zwaag geeft wel aan te begrijpen waarom het aantal deelnemende scholen in het voortgezet onderwijs lager is dan in het primair onderwijs. Dit komt volgens hem doordat scholen de keuze hebben uit veel diverse maatschappelijke onderwerpen waar ze de aandacht op kunnen richten. Toch hoopt hij dat de interesse voor Verkeerswijzer bij middelbare scholen toeneemt. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids