Normal_vvn-praktisch-verkeersexamen-digitaal

Deze week wordt voor de 91e keer op bijna alle basisscholen het Nationaal Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afgenomen. Een belangrijk moment in de verkeersontwikkeling van kinderen, waar ze hun leven lang profijt van hebben. Inmiddels is het Immaterieel Erfgoed. Het hoort bij Nederland fietsland en is één van de eerste échte examens die een kind in groep 7 of 8 aflegt. Dit jaar vindt het theoretisch VVN Verkeersexamen plaats op 27, 28 en 30 maart voor respectievelijk de schoolregio's Noord, Midden en Zuid. Gemiddeld oefenen kinderen 11,8 uur online voor het VVN Verkeersexamen. Onderzoek leert dat het VVN Verkeersexamen binnen het basisonderwijs vandaag de dag een dikke acht scoort. Dit meldt VNN.

83 procent van de scholen doen naast het theoretisch verkeersexamen ook mee aan het praktisch verkeersexamen, waaraan jaarlijks 175.000 leerlingen van groep 7 deelnemen. In de periode van april tot en met juni starten de eerste praktijkexamens en zijn door het hele land weer groepen kinderen in oranje hesjes te zien met rugnummers de route van het praktisch verkeersexamen afleggen. Jaarlijks nemen 200.000 leerlingen van groep 7 deel aan het theoretisch VVN-Verkeersexamen.

Populariteit digitaal theoretisch verkeersexamen

Ruim 93 procent van alle basisscholen doet mee aan het theoretisch verkeersexamen en meer dan de helft daarvan maakt het VVN-Verkeersexamen digitaal. De populariteit van het digitale theoretisch Verkeersexamen blijft groeien. In 2022 bestelde 57 procent van de scholen het digitale examen. In 2021 was dit 50 procent en in 2019 33 procent.

Een belangrijke verkeersbasis bij kinderen

Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen dat basisscholen in de periode van april tot en met juni organiseren wordt getoetst of de leerlingen de kennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer. Kinderen maken in de praktijk de meeste fouten bij het achteromkijken, aanwijzing van het verkeersbord toepassen, op tijd stoppen, links en/of rechts kijken en richting aangeven. Het VVN Verkeersexamen gaat dus verder dan alleen ‘verkeersregels kennen’. Alles is er op gericht dat kinderen zich veilig gedragen in het verkeer. Zo is wereldprimeur en dubbele prijzenwinnaar tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2023 'VVN Minecraft Verkeerseducatie' een uitdagende en eigentijdse tool die VVN speciaal ontwikkelde om kinderen op een passende manier meer inzicht te geven in de uitdagingen van het verkeer.

Door: Nationale Onderwijsgids
Afbeelding: VVN