Veilig Verkeer Nederland laat geen fatbikes toe tijdens Praktisch Verkeersexamen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft besloten om fatbikes niet toe te staan tijdens het VVN Praktisch Verkeersexamen. Volgens directeur Evert-Jan Hulshof van Veilig Verkeer Nederland kan het hoge snelheidspotentieel van fatbikes leiden tot gevaarlijke situaties voor zowel kinderen als de omgeving. Dit staat haaks op de doelstellingen van het VVN Praktisch Verkeersexamen en de manier waarop het examen wordt afgenomen. Dat meldt VVN.

De afgelopen week is het Nationaal VVN Verkeersexamen van start gegaan. Leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen door heel Nederland begonnen met het theoretische deel van het examen. De scholen die het theoretisch examen hebben afgerond bereiden zich daarna voor op het praktische deel van het VVN Verkeersexamen, dat op 4 april van start gaat. Tijdens dit praktisch examen zijn fatbikes dit jaar niet toegestaan. Veilig Verkeer Nederland beschouwt een fatbike niet als een geschikt voertuig voor het examen, gezien de afwijkende kenmerken ten opzichte van een reguliere fiets. Ook de verontrustende berichten over het gedrag van fatbike-rijders en de daaruit voortvloeiende gevaren voor de verkeersveiligheid dragen bij aan dit besluit.

Fatbikes 

Veilig Verkeer Nederland heeft recentelijk een belangrijk standpunt ingenomen met betrekking tot de regulering van fatbikes in het verkeer. Directeur Evert-Jan Hulshof: "Wij zijn van mening dat er specifieke regels moeten komen voor fatbikes om de verkeersveiligheid te waarborgen. Fatbikes passen volgens ons niet binnen de categorie fietsen, vanwege hun unieke kenmerken." Fatbikes hebben de potentie om hoge snelheden te bereiken, zelfs zonder te trappen. VVN benadrukt het gevaar van opgevoerde e-bikes, die illegaal zijn op de weg en een risico vormen voor de verkeersveiligheid. Hulshof merkt op: "Fatbikes zijn gemakkelijk op te voeren, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties en onvoorspelbaar gedrag op de weg." Bovendien zijn fatbikes qua uiterlijk vaak meer vergelijkbaar met gemotoriseerde voertuigen zoals snorfietsen en brommers dan met fietsen, wat verwarring kan veroorzaken en het aantal ongevallen kan doen toenemen. VVN pleit daarom voor aanvullende regels, bij voorkeur binnen de bestaande wetgeving, zoals een minimumleeftijd en verplicht gebruik van een helm.

VVN vindt het belangrijk om te benadrukken dat ze niet tegen de fatbike als vervoersmiddel is. “Integendeel, we willen ervoor zorgen dat ze veilig en verantwoordelijk worden gebruikt op de weg”. Door specifieke regels voor fatbikes in te voeren, kan er beter worden ingespeeld op hun unieke eigenschappen en zo een veiliger verkeersklimaat creëren voor alle weggebruikers”, aldus Hulshof. VVN vindt het dan ook logisch dat de verantwoordelijkheid bij fabrikanten ligt om ervoor te zorgen dat hun producten veilig zijn en niet gemakkelijk kunnen worden opgevoerd, om zo het aantal ongelukken te verminderen.

Standaardfiets 

Kinderen die deelnemen aan het VVN Praktisch Verkeersexamen gebruiken een standaardfiets die voldoet aan de VVN Fietscheck. Als een kind een reguliere e-bike heeft, is deze ook toegestaan, mits de school hiervoor toestemming heeft gegeven. In dat geval moet de route worden afgelegd met de laagste trapondersteuning en een volledig opgeladen accu.

Door: Nationale Onderwijsgids