Normal_spaarvarken_spaarpot_sparen_geld_pensioen

Vooraf aan het nieuwe schooljaar had er een gezamenlijke richtlijn moeten liggen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Minister Slob van Onderwijs maakte dat in maart van dit jaar bekend. Het vraagstuk van de ouderbijdrage blijkt echter zo ingewikkeld dat het de PO- en VO-raad nog niet gelukt is om tot een oplossing te komen. Dit meldt Trouw.

Minister Slob vroeg de sectorraden om eenduidige regels op te stellen na incidenten waarbij leerlingen niet mochten deelnemen aan het kerstdiner of de diploma-uitreiking omdat de bijdrage niet was betaald. Het uitgangspunt van de nieuwe regels is dan ook dat geen enkele leerling mag worden buitengesloten. Ook vindt Slob dat scholen duidelijk moeten maken dat de bijdrage vrijwillig is.

Volgens de raden is het komen tot gezamenlijke afspraken lastig omdat per school anders wordt gedacht over de invulling van de ouderbijdrage en deze ook voor zeer uiteenlopende activiteiten wordt gebruikt. Sommige scholen schaffen er leermiddelen van aan, zoals laptops, andere scholen gebruiken het geld voor een verre reis. "Uitgangspunt is dat het onwenselijk is als leerlingen niet mee kunnen doen. Bij sommige activiteiten is het heel duidelijk, maar bij andere activiteiten is dit minder evident. Denk aan een ski-reis", zegt Linda Zeegers van de VO-raad.

Minister Slob heeft de raden meer tijd gegeven om een oplossing te vinden. Zij krijgen tot het einde van het jaar de tijd. Ondertussen bereidt het ministerie een wetsaanpassing voor, mocht het de raden niet lukken om tot een gezamenlijke richtlijn te komen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids