Normal_wtmailing-visual

In 2020 is technologie verplicht op elke basisschool. Om Rotterdamse scholen nu al te stimuleren en te helpen om wetenschap en technologie op te nemen in hun lesprogramma’s, heeft de gemeente samen met pabo’s, schoolbesturen en 'makerspaces' de www.WTWijzer.org ontwikkeld. Scholen stippelen hiermee met deze digitale 'tool' hun route naar 2020 uit. Hiermee loopt Rotterdam landelijk voorop. Dit meldt gemeente Rotterdam.

Deze tijd vraagt om mensen die een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding hebben, aldus het Rotterdams stadsbestuur. Vaardigheden als creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, samenwerken en ICT-geletterdheid worden steeds belangrijker. De stad heeft belang bij kinderen met breed ontwikkelde talenten, óók in de richting van techniek en technologie. En ze vergroten hiermee hun kans op een betaalde baan, want de werkgelegenheid in deze sectoren neemt de komende jaren alleen maar toe. Wethouder Hugo de Jonge van Onderwijs: "Zeker in Rotterdam waar economische groeisectoren als food, life science, clean tech, offshore en maritieme dienstverlening sterk vertegenwoordigd zijn."

Naast de WTWijzer.org zijn er voor Rotterdamse basisscholen talentontdekkaarten, waarmee leerkrachten technische, onderzoeks- en ontwerptalenten in hun klas kunnen ontdekken en stimuleren. De kaarten beschrijven zes teçhniektalent-types die aansluiten aan bij hoe kinderen op de basisschool hun omgeving beleven. Hiermee geeft Rotterdam invulling aan het landelijke bètamentality-model, maar dan voor de basisschoolleeftijd.

Shell werkt met de gemeente samen om meer kinderen kennis te laten maken met techniek. Zij hebben tal van basisscholen uitgenodigd om van 14 tot en met 26 februari een bezoek te brengen aan de rondreizende Bright Ideas Hub. In een futuristische 'dome' op het Schouwburgplein kunnen leerlingen van groep 7 op een interactieve manier kennismaken met wetenschap en technologie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids