Normal_techniek__mbo__hbo__uni__samenwerken__studenten__elektrisch

Ook in 2018 vindt Share my Day in Tech plaats. Hierin kunnen pabostudenten uit verschillende regio’s kennismaken met techniek in het bedrijfsleven. Share my Day in Tech doorbreekt stereotiepe beelden van werken in de techniek door vrouwelijke professionals uit het technisch bedrijfsleven hun enthousiasme voor het vak over te laten brengen aan de toekomstige leraren. Daarnaast worden ze getraind in Onderzoekend en Ontwerpend Leren-onderwijs. Dit meldt VHTO.

Bij Share my Day in Tech ervaren pabostudenten tijdens hun opleiding al hoe leuk en interessant techniek eigenlijk is. Het geeft ze daardoor inspiratie voor lessen Wetenschap & Techniek, waardoor basisschoolleerlingen een realistisch en aantrekkelijk beeld krijgen van (werken in) de techniek. En dat blijkt nodig: uit onderzoek onder ruim 500 basisschoolleerkrachten bleek dat zij van meisjes veel minder snel verwachten dat ze een technisch beroep gaan uitoefenen dan van jongens. 
 
Share my Day in Tech is een samenwerking tussen TechniekTalent.nu en VHTO en is vorig jaar gestart. Aan de pilot deden toen vijf pabo’s, 225 studenten en bijna 75 bedrijven mee.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids