Pabo-voorleesestafette afgesloten & resultaten leesbevordering op pabo's bekend

Op 12 juni 2020 werd de pabo-voorleesestafette van Stichting Lezen afgesloten. Twintig pabostudenten hebben de afgelopen weken beurtelings voorgelezen uit De zee kwam door de brievenbus van Selma Noort (Leopold). De estafette past bij de voorzichtig optimistisch stemmende resultaten van onderzoek over leesbevordering op pabo’s. Leesbevordering heeft vaker een plek in het curriculum, al geldt tegelijkertijd dat pabodocenten slechts een derde van hun studenten voldoende competent acht op het gebied van leesbevordering. Dit meldt Stichting Lezen.

In opdracht van Stichting Lezen hebben Oberon en MK onderzoek + advies opnieuw gegevens verzameld bij 28 pabo’s (67 procent van het totaal) over de plaats van leesbevordering in het curriculum. De laatste keer was in 2014. De resultaten uit het onderzoek stemmen optimistisch: net als in 2014 besteedt elke pabo aandacht aan leesbevordering. Op twee derde van de pabo’s is jeugdliteratuur een zelfstandig onderdeel in de opleiding en de overige pabo’s integreren jeugdliteratuur in andere vakken. De populairste werkvormen die onderwezen worden, zijn: interactief voorlezen, vrij lezen en boekpromotie. 
 
Waar in 2014 nog 10 procent van de ondervraagde pabo’s alleen verplichte boeken voorschreef, is dit in 2020 helemaal verdwenen. Ook worden er op sommige pabo’s anno 2020 meer boeken gelezen dan in 2014. Hoewel er meer vrije keuze is, wordt een deel van de boeken verplicht gesteld of moet het boek aan enkele voorwaarden voldoen. Voor studenten zijn er ook meer verdiepingsmogelijkheden bijgekomen. Zo kan bij bijna alle pabo’s op het onderwerp leesbevordering afgestudeerd worden en bieden sommige pabo’s een minor over leesbevordering aan.
 

Verbetering is gewenst

Hoewel leesbevordering een vaste plek heeft in het curriculum van pabo’s, vindt de helft van de pabodocenten hun studenten ‘enigszins competent’ als zij klaar zijn met de opleiding. Een op de drie docenten vindt de studenten ‘voldoende competent’. Dit lijkt erop te wijzen dat er nog ruimte is voor verbetering. Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen: "Pabostudenten zijn toekomstige leesbevorderaars. Daarom is het zaak om de studenten het plezier voor lezen (opnieuw) bij te brengen. Daarnaast is het van belang dat de studenten op de hoogte zijn van het aanbod en de kwaliteit van kinder- en jeugdliteratuur en dat zij over didactische kennis beschikken om literatuur in de klas in te zetten." In het onderzoek komen twee pabodirecties aan het woord, zij stellen dat de directies een faciliterende en stimulerende rol kunnen spelen om leesbevordering in het curriculum te verstevigen.
 

Pabo Voorleesestafette

De finale van de Pabo Voorleeswedstrijd ging dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. Daarom startte op 18 mei een alternatief: De Pabo Leest Voor!, een voorleesestafette met het boek De zee kwam door de brievenbus van Selma Noort. De auteur trapte de voorleesestafette af met voorleestips voor de pabostudenten. Sindsdien lazen twintig studenten om de beurt elke dag een stukje voor uit dit boek. Alle fragmenten van De Pabo Leest Voor! zijn nog tot 15 juli 2020 terug te kijken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids