Normal_kinderen_techniek_onderzoek_chemie_scheikunde_proefje_experiment_wetenschap

Het Lorentz Center organiseert van 8 tot en met 12 januari een bijeenkomst over het onderwijs in de natuurwetenschappen in een veranderende wereld. Doel van de bijeenkomst is om te onderzoeken hoe huidige ontwikkelingen in de wereld leiden tot een meer diverse maatschappij en hoe het natuurwetenschappelijk onderwijs daar rekening mee houdt. Dat meldt de KNAW.

Na een reflectie op de uitgangspunten van het natuurwetenschappelijke onderwijs in de context van de moderne samenleving zullen de deelnemers samen nadenken over het ontwikkelen van een visie op de lerarenopleidingen en theoretische kaders voor onderzoek. De voertaal van de bijeenkomst is Engels.

Meer informatie over het programma en aanmelden op www.lorentzcenter.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids