Logo_logo_ep-nuffic

Vandaag heeft de Onderwijsraad staatssecretaris Dekker het advies 'Internationaliseren met ambitie' aangeboden. In dit advies stelt de Onderwijsraad dat een stevige verankering van internationalisering in het reguliere onderwijs en een betere afstemming tussen de sectoren nodig is om alle jongeren voor te bereiden op een maatschappij die globaliseert. EP-Nuffic, het expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs is blij met het rapport van de Onderwijsraad. Dit meldt EP-Nuffic.

"De Onderwijsraad geeft met dit advies de urgentie aan van structurele investeringen en het belang van sectoroverstijgende leerlijnen,” aldus directievoorzitter Freddy Weima. “EP-Nuffic is graag bereid hier een rol in te spelen. Wij nodigen de scholen en onderwijskoepels uit om het advies te onderschrijven en gezamenlijk met ons ermee aan de slag te gaan."

In het advies geeft de Onderwijsraad aan dat internationalisering overal in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vorm hoort te krijgen. Weima onderschrijft dat: "Internationalisering is veel meer dan alleen vreemdetalenonderwijs. Uitwisselingen en het leggen van internationaal contact met leeftijdsgenoten vanuit de schoolbanken, is iets wat al op jonge leeftijd vorm kan krijgen en waar scholen in het funderend onderwijs mee aan de slag kunnen gaan. Dat de Onderwijsraad internationale kennis en vaardigheden wil verankeren in de kerndoelen, in de examenprogramma’s van het voortgezet onderwijs en in de kwalificatiedossiers van het mbo kan dan ook op onze volledige steun rekenen."

Het advies van de Onderwijsraad benadrukt dat internationalisering de hele schoolloopbaan doorgaat. Daarom is kennisdeling, overleg en afstemming tussen sectoren noodzakelijk. Zo sluit het onderwijs in Engels in het voortgezet onderwijs vaak niet aan op het niveau dat leerlingen in het basisonderwijs hebben bereikt. De raad adviseert twee sectoroverstijgende leerlijnen te ontwikkelen, een voor Engels en een voor wereldoriëntatie.

© Nationale Onderwijsgids